Онцлох мэдээ

Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт дэс болон туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоо зарлагдлаа.

Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт дэс болон туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул...

Шинэ мэдээ

Зарлал


барилга, хот байгуулалт

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар