Онцлох мэдээ

ДАРХАН СУМАНД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 04 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01-А/117 дугаар захирамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн Дарахн сумын нутаг дэвсгэрт дараах байршлуудад ...

Шинэ мэдээ

Зарлал

ДАРХАН СУМАНД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА.

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01-А/117 дугаар захирамжийн дагуу газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг 2019.05.10-ны өдөр газрын биржийн /www.mle.mn/ программ хангамж ашиглан цахимаар зохион байгуулна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Энд дарж авна уу.

ДАРХАН СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ДАХИН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА.

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 01-А/375 дугаар захирамжийн дагуу Дархан сумын 2, 3, 6, 8, 13 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт дараах байршлуудад газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг танхимаар дахин зохион байгуулна. Үүнд:

Зураг-1
Зураг-2
Зураг-3
Зураг-4
Зураг-5
Зураг-6
Зураг-7
Дуудлага худалдаа 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ний өдөр 09:00-17:00 цагт аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд нээлттэй явагдана. Дуудлага худалдааны битүүмжилсэн материалыг 2018 оны 12 дугаар сарын 10-өөс 12 дүгээр сарын 13-ний өдрийн 08 цаг 30 минут хүртэл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар /ГХБХБГ/-т хүлээн авна.
Дуудлага худалдаанд оролцогчид дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон байршлын зургийг www.darkhan.gazar.gov.mn вэб хуудаснаас болон www.facebook.com/darkhangazar фэйсбүүк хаягнаас авах ба дуудлага худалдааны дэнчингийн мөнгийг Дархан төрийн сан 100190029401 тоот дансанд тушаана уу. дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага дараах материалыг бүрдүүлнэ.

Үүнд:
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ ИРГЭН БОЛ:
1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
2. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү байна/
3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /12500 төгрөгийг Дархан төрийн сан 100190100941 тоот дансанд тушаах/
4. Иргэнийг төлөөлж оролцох бол итгэмжлэлтэй байна /нотариатаар батлуулах/
5. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах /www.mle.mn програмд хандан хүсэлтээ гаргана/

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА БОЛ:
1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
2. Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү/
4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /12500 төгрөгийг Дархан төрийн сан банкны 100190100941 тоот дансанд тушаах/
5. Байгууллагыг төлөөлж оролцох бол итгэмжлэлтэй байна /нотариатаар батлуулах/
6. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах /www.mle.mn програмд хандан хүсэлтээ гаргана/


Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа,
барилга, хот байгуулалтын газар

архан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар Лавлах утас: 70376471, 95012529

ХОНГОР СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ДАХИН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА.

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 225 дугаар захирамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 1, 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт дараах байршлуудад газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг танхимаар зохион байгуулна. Үүнд:
Дуудлага худалдаа 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 11:00 цагт Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын ЗДТГ-ын хурлын танхимд нээлттэй явагдана.
Дуудлага худалдааны битүүмжилсэн материалыг 2018 оны 12 дугаар сарын 05-наас 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 10 цаг 30 минут хүртэл Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Газрын даамал хүлээн авна.
Зураг-2
Зураг-3
Зураг-4
Зураг-5
Зураг-6
Дуудлага худалдаанд оролцогчид дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон байршлын зургийг www.darkhan.gazar.gov.mn вэб хуудаснаас болон www.facebook.com/darkhangazar фэйсбүүк хаягнаас авах ба дуудлага худалдааны дэнчингийн мөнгийг Дархан төрийн сан 100190029401 тоот дансанд тушаана уу. Цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага дараах материалыг бүрдүүлнэ.

Үүнд:
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ ИРГЭН БОЛ:
1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
2. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү байна/
3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /12500 төгрөгийг Дархан төрийн сан 100190200941 тоот дансанд тушаах/
4. Иргэнийг төлөөлж оролцох бол итгэмжлэлтэй байна /нотариатаар батлуулах/
5. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах / Өргөдлийн маягтыг Хонгор сумын Газрын даамлаас авах //

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА БОЛ:
1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
2. Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү/
4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /12500 төгрөгийг Дархан төрийн сан банкны 100190200941 тоот дансанд тушаах/
5. Байгууллагыг төлөөлж оролцох бол итгэмжлэлтэй байна /нотариатаар батлуулах/
6. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах /Өргөдлийн маягтыг Хонгор сумын Газрын даамлаас авах //


Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа,
барилга, хот байгуулалтын газар

Дуудлага худалдаатай холбоотой мэдээллийг 99279299,

Хэлэлцүүлэгт урьж байна.

Монгол Улсын Засгын газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолоор газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл /бүс/, суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон.
Тус тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүднээс Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 70 дугаар тогтоолоор баталсан Дархан сумын нутаг дэвсгэрийн Газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах болсонтой холбогдуулан эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх газрын төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээдэд газрын төлбөрийн суурь үнэ, хувь хэмжээг сурталчилан таниулах, нийтийн санал бодлыг тусгах, оролцох боломжоор хангах зорилгоор 2018.10.23-ний өдрийн 15:00 цагт аймгийн Залуучууд театрын дугуй зааланд зохион байгуулах тул иргэд хөдөлмөрчид та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна
Нээлтэй утас 7037-6471
ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдрийн 01-А/330 дугаар захирамжийн дагуу Дархан сумын 2, 3, 6, 8, 13 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт дараах байршлуудад газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг танхимаар дахин зохион байгуулна. Үүнд:

Зураг-1
Зураг-2
Зураг-3
Зураг-4
Зураг-5
Зураг-6
Зураг-7
Зураг-8
Дуудлага худалдаа 2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10:00 цагт аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд нээлттэй явагдана. Дуудлага худалдааны битүүмжилсэн материалыг 2018 оны 10 дугаар сарын 15-аас 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09 цаг 30 минут хүртэл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар /ГХБХБГ/-т хүлээн авна.
Дуудлага худалдаанд оролцогчид дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон байршлын зургийг www.darkhan.gazar.gov.mn вэб хуудаснаас болон www.facebook.com/darkhangazar фэйсбүүк хаягнаас авах ба дуудлага худалдааны дэнчингийн мөнгийг Дархан төрийн сан 100190029401 тоот дансанд тушаана уу. дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага дараах материалыг бүрдүүлнэ.

Үүнд:
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ ИРГЭН БОЛ:
1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
2. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү байна/
3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /12500 төгрөгийг Дархан төрийн сан 100190100941 тоот дансанд тушаах/
4. Иргэнийг төлөөлж оролцох бол итгэмжлэлтэй байна /нотариатаар батлуулах/
5. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах /www.mle.mn програмд хандан хүсэлтээ гаргана/

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА БОЛ:
1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
2. Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү/
4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /12500 төгрөгийг Дархан төрийн сан банкны 100190100941 тоот дансанд тушаах/
5. Байгууллагыг төлөөлж оролцох бол итгэмжлэлтэй байна /нотариатаар батлуулах/
6. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах /www.mle.mn програмд хандан хүсэлтээ гаргана/


Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа,
барилга, хот байгуулалтын газар

архан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар Лавлах утас: 70376471, 95012529

ХОНГОР СУМАНД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА.

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Засаг даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдрийн 146 дугаар захирамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 1,3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт дараах байршлуудад газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг танхимаар зохион байгуулна. Үүнд:

Дуудлага худалдаа 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ний өдрийн 11:00 цагт Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын ЗДТГ-ын хурлын танхимд нээлттэй явагдана.
Дуудлага худалдааны битүүмжилсэн материалыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 25-наас 09 дүгээр сарын 28-ний өдрийн 10 цаг 30 минут хүртэл Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Газрын даамал хүлээн авна.
Зураг-1
Зураг-2
Зураг-3
Зураг-4
Зураг-5
Зураг-6
Зураг-7
Зураг-8
Зураг-9
Дуудлага худалдаанд оролцогчид дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон байршлын зургийг www.darkhan.gazar.gov.mn вэб хуудаснаас болон www.facebook.com/darkhangazar фэйсбүүк хаягнаас авах ба дуудлага худалдааны дэнчингийн мөнгийг Дархан төрийн сан 100190029401 тоот дансанд тушаана уу. Цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага дараах материалыг бүрдүүлнэ.

Үүнд:
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ ИРГЭН БОЛ:
1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
2. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү байна/
3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /12500 төгрөгийг Дархан төрийн сан 100190200941 тоот дансанд тушаах/
4. Иргэнийг төлөөлж оролцох бол итгэмжлэлтэй байна /нотариатаар батлуулах/
5. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах / Өргөдлийн маягтыг Хонгор сумын Газрын даамлаас авах //

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА БОЛ:
1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
2. Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү/
4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /12500 төгрөгийг Дархан төрийн сан банкны 100190200941 тоот дансанд тушаах/
5. Байгууллагыг төлөөлж оролцох бол итгэмжлэлтэй байна /нотариатаар батлуулах/
6. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах /Өргөдлийн маягтыг Хонгор сумын Газрын даамлаас авах //


Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа,
барилга, хот байгуулалтын газар

Дуудлага худалдаатай холбоотой мэдээллийг 99279299,

ДАРХАН СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА.

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдрийн 01-А/282 дугаар захирамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 2, 3, 6, 8, 13 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт дараах байршлуудад газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг цахимаар зохион байгуулна. Үүнд:

Зураг-1
Зураг-2
Зураг-3
Зураг-4
Зураг-5
Зураг-6
Зураг-7
Зураг-8
Дуудлага худалдаа 2018 оны 09 дүгээр сарын 27-ний өдөр 09:00-17:00 цагийн хооронд газрын цахим биржийн www.mle.mn програмаар явагдана.
Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-оос 09 дүгээр сарын 27-ний өдрийн 08 цаг 30 минут хүртэл газрын цахим биржийн www.mle.mn програмд хандан хүсэлтээ гаргана.
Хүсэлт гаргахдаа газрын цахим биржийн www.mle.mn програмд бүртгүүлэх шаардлагатай бөгөөд бүртгүүлсэн тохиолдолд таны мэйл хаягаар нэвтрэх нэр, нууц үг ирнэ. Мэйлээр ирсэн нэвтрэх нэр, нууц үгийг ашиглан газрын цахим биржийн програмд нэвтэрч орно.
Дуудлага худалдаанд оролцогчид дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон байршлын зургийг www.darkhan.gazar.gov.mn вэб хуудаснаас болон www.facebook.com/darkhangazar фэйсбүүк хаягнаас авах ба дуудлага худалдааны дэнчингийн мөнгийг Дархан төрийн сан 100190029401 тоот дансанд тушаана уу. Цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага дараах материалыг бүрдүүлнэ.

Үүнд:
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ ИРГЭН БОЛ:
1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
2. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү байна/
3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /12500 төгрөгийг Дархан төрийн сан 100190100941 тоот дансанд тушаах/
4. Иргэнийг төлөөлж оролцох бол итгэмжлэлтэй байна /нотариатаар батлуулах/
5. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах /www.mle.mn програмд хандан хүсэлтээ гаргана/

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА БОЛ:
1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
2. Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү/
4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /12500 төгрөгийг Дархан төрийн сан банкны 100190100941 тоот дансанд тушаах/
5. Байгууллагыг төлөөлж оролцох бол итгэмжлэлтэй байна /нотариатаар батлуулах/
6. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах /www.mle.mn програмд хандан хүсэлтээ гаргана/


Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа,
барилга, хот байгуулалтын газар

Дуудлага худалдаатай холбоотой мэдээллийг 99466567, Газрын цахим биржийн програмтай холбоотой мэдээллийг 99918798 дугаараас авна уу.

"ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧ" ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД:

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 35 дугаар зүйлийн 35.3.1, 35.3.3 дахь заалт, газрын төлбөрийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь заалт, газар эзэмших, ашиглах гэрээний 2.3, 2.5 дахь хэсэгт заасны дагуу Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд урд онуудын болон 2017 оны газрын төлбөрөө төлж барагдуулна уу. Газрын төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1, 40.1.5 дахь заалтын дагуу газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авахыг анхааруулж байна.

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА,
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Холбоо барих утас:
Дархан сум - 99378845
Хонгор сум - 99274795
Орхон сум - 99214324
Шарын гол сум - 99203079

Дархан-Уул аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй "ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧ" иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын анхааралд:

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 35 дугаар зүйлийн 35.3.1, 35.3.3 дахь заалт, газрын Төлбөрийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь заалт, газар эзэмших ашиглах гэрээний 2.3, 2.5 дахь хэсэгт заасны дагуу Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд урд онуудын болон 2017 оны 1-3 улирлын газрын төлбөрийг төлж барагдуулна уу.

Газрын төлбөр төлөөгүй тохиолдолд Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1, 40.1.5 дахь заалтын дагуу газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авахыг анхааруулж байна.

Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГазар

Холбоо барих утас:
Дархан сум - 99378845
Хонгор сум - 99274795
Орхон сум - 95922191
Шарын гол сум - 99203079

ГХБХБГ-ЫН НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР 9 САРЫН 23-НД БОЛНО.

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын санаачлагаар зохион байгуулагдаж байгаа “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 2017 оны 09 дүгээр сарын 23-нд буюу хагас сайн өдөр 10.00- 16.00 цагийн хооронд өөрийн байрандаа зохион байгуулах тул иргэд та бүхэн өргөнөөр оролцохыг урьж байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7037-6471 нээлттэй утаснаас лавлана уу.

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр дараах үйлчилгээг үзүүлнэ.
- Кадастрын зургаар үйлчлэх
- 2018 оны ГЗБТ санал авах ажиллагаа
- Газар өмчлөөгүй лавлагаа тодорхойлолт гаргах
- Иргэд, хуулийн этгээдийн гэрээ гэрчилгээ бичих, олгох
- Газрын төлбөрийн тооцоо нийлэх
- Иргэдийн санал хүсэлт, өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авах
- Зээлийн барьцааны бүртгэл хийх
- Барилгын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох
- Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулах
- Техникийн нөхцлийн тодруулга олгох
- Байршлын схем гаргах
- Барилга угсралт, материал үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрөл авах техникийн бичиг баримт бүрдүүлэх заавар, зөвлөлгөө өгөх

“Барилгын салбарт төрөөс баримталж буй бодлого, чиглэл” уулзалт семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Монгол Улсад барилгын салбар үүсч хөгжсөний 91 жилийн ойн хүрээнд “Барилгын салбарт төрөөс баримталж буй бодлого, чиглэл” уулзалт семинарыг 2017 оны 8 сарын 25-нд зохион байгуулах гэж байна.

Уулзалт семинарт Барилгын салбарт төрөөс баримталж буй бодлого чиглэлүүд, төрөөс барилгын салбарт баримталж буй бодлого шийдвэр, дахин төлөвлөлттэй холбоотой асуудал, барилгын материал үйлдвэрлэл, холбогдох дэмжлэг, улсын төсвөөр хийгдэх бүтээн байгуулалт, төрийн чиг үүргийг төрийн бус байгуулагууд шилжүүлэх, зургийн экспертиз зэрэг асуудлуудыг танилцуулж, бизнес эрхлэгчдийн саналыг авна.

“Барилгын салбарт төрөөс баримталж буй бодлого, чиглэл” сэдвээр БХБЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга Л.Батжаргал, Барилгын Хөгжлийн Төвийн Захирал Ц.Амарсанаа нар илтгэл тавьж, хэлэлцүүлэг хийх болно.

Иймд тус уулзалт семинарт салбарын ААН, байгууллагуудын удирдлах ажилтнуудыг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлье

– Түлсэн гал асаасан шүдэнз, татсан тамхины гал, цог, нурмыг бүрэн унтраах
– түймэрт нэрвэгдэж болзошгүй нутаг дэвсгэрийг түймрээс хамгаалах зурвастай болгох
– Түймрийн хуурайшилт ихтэй үед ой, хээрт ил задгай гал түлэхгүй байх
– Машин,техникийн утааны янданг оч баригчтай болгох
– Гэр, байшин, малын хашаа, саравч, өвс тэжээл, худгийн эргэн тойронд 100- гаас доошгүй метрийн өргөнтэй цурав татах,шороон зурвас гаргах
– Түймрийн аюултай үед айл орх бүр халуун үнс, нурмыг тусгайлан бэлдсэн таглаа бүхий нүх, саванд хийж байх
– Насанд хүрээгүй хүүхдийг түймрийн аюултай үед ой, хээрт чүдэнз, асаагууртай явуулахгүй байх
– Иргэн, айл өрх бүр гал түймэр унтраах багаж хэрэгсэлтэй байх
– Зарлан мэдээллийн дуут дохиотой байх

– ИРГЭН ТА ой хээрийн түймэр гарсан тохиолдолд Онцгой байдлын алба болон орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагад яаралтай мэдээлэх, түймэр унтраах ажиллагаанд иргэний үүргийн дагуу оролцох үүрэгтэй.

СУРГАЛТЫН ЗАР

2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах Барилгын салбарын инженерүүдэд зориулсан “Барилга, байгууламжийн галын аюулгүй байдал” сэдэвт чадавхижуулах сургалтандаа элсэлт авч байна. /төлбөр 70 000/

Сургалтын бүртгэл: Сургалтыг Барилгын хөгжлийн төвийн 1 цэгийн 1-р цонхонд бүртгэж байна. /Сургалтад бүртгүүлэхдээ материалаа бүрдүүлэн ирж бүртгүүлнэ үү. Бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг доорхи линкээр орж авна уу /

Вэб хаяг: http://www.barilga.gov.mn/?page=custom&module=news&id=609dea40-af58-45ef-910a-f8db1ff47935

Холбоо барих утас: 11-329789

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЭНЭ САРЫН 23-НЫ ӨДӨР БОЛНО.

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдрийн А/230 дугаар захирамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 14 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зохион байгуулна. Үүнд:


Дэлгэрэнгүй зургийг эндээс үзнэ үү

Дуудлага худалдаа 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 11:00 цагт аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд нээлттэй явагдана. Дуудлага худалдааны битүүмжилсэн материалыг 2017 оны 06 дугаар сарын 21-нээс 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10 цаг 30 минут хүртэл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар /ГХБХБГ/-т хүлээн авна.
Дуудлага худалдаанд оролцогчид дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон байршлын зургийг www.darkhan.gazar.gov.mn вэб хуудаснаас болон www.facebook.com/darkhanuul.landoffice фэйсбүүк хаягнаас авах ба дуудлага худалдааны дэнчингийн мөнгийг Дархан төрийн сан 100190029401 тоот дансанд тушаана уу.

Дуудлага худалдаанд оролцогч дараах материалыг бүрдүүлнэ.

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ ИРГЭН БОЛ:
1. Иргэний үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар батлуулах
2. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү байна/
3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /12500 төгрөгийг Дархан төрийн сан 100190100941 тоот дансанд тушаах/
4. Иргэнийг төлөөлж оролцох бол итгэмжлэлтэй байна /нотариатаар батлуулах/
5. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах /Өргөдлийн маягтыг ГХБХБГ-аас авах/

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА БОЛ:
1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар батлуулах
2. Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар батлуулах
3. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү/
4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /12500 төгрөгийг Дархан төрийн сан банкны 100190100941 тоот дансанд тушаах/
5. Байгууллагыг төлөөлж оролцох бол итгэмжлэлтэй байна
6. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах /Өргөдлийн маягтыг ГХБХБГ-аас авах/

Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
Лавлах утас: 70376471, 95012529

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ ХИЙХ ИРГЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Барилгын тухай хууль/шинэчилсэн найруулга/-ийн 34.1.10 дахь заалт болон Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 179 дүгээр тушаалаар баталсан “Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертэд тавигдах шаардлага, түүнийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, эрх олгох журам” -ын дагуу барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх иргэний сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрөөс зарлаж байна.
1. Сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэнд тавигдах шаардлага:
Сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэн нь “Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертэд тавигдах шаардлага, түүнийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, эрх олгох журам”-ын 2.2-т заасны дагуу дараах шаардлагыг хангасан Монгол Улсын иргэн байна:

2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэний бүрдүүлэх баримт
Мэдүүлэг /Маягтыг www.gazar.gov.mn вебсайтаас татан авч бөглөх /
Төрийн албан хаагчийн анкет /ТАХ№1 маягтын дагуу бөглөх/
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
Мэргэжлийн боловсролын гэрчилгээ, дипломын хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан байх/;
Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан байх/;
Мэргэшлийн зэрэг дэвийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан байх/;
Өөрийн мэргэжлийн чиглэлээр 2-оос доошгүй зөвлөх, тэргүүлэх зэрэгтэй мэргэжилтнээр баталгаажуулсан бүтээлийн жагсаалт /Маягтыг www.gazar.gov.mn вебсайтаас татан авч бөглөх/;
Ажил байдлын тодорхойлолт ;
Мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын гэрээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан байх/.
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
3. Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл, материал хүлээн авах
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэдийн баримт материалыг Барилгын хөгжлийн төвийн байр, 5-р давхарт, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Барилгын техник, технологийн хөгжлийн хэлтсийн 501 тоот өрөөнд 2017 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийг хүртэл 9.00-12.00, 14.00-17.00 цагуудад хүлээн авч, бүртгэнэ. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Жич: Сонгон шалгаруулалтад орох хүсэлттэй иргэдэд зориулсан нэгдсэн мэдээлэл өгөх уулзалтыг 2017 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн 10.00, 15.00 цагуудад Засгийн газрын XII байр, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2-р давхрын 205 тоот мэдээллийн танхимд зохион байгуулна.
Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх иргэний сонгон шалгаруулалтанд оролцох мэргэжилтний мэргэжлийн ангилал төрлийн жагсаалт:
Геодезийн инженер
Дулаан хангамж агаар сэлгэлтийн инженер
Барилгын бүтээцийн инженер. /конструктор, технологи инженер/
Усан хангамж, ариутгах татуургын инженер
Холбооны инженер. /радио, цахилгаан, телефон, телеграф/
Цахилгаан хангамжийн инженер. /цахилгаан систем автоматжуулалт/
Авто зам гүүрийн инженер
Барилгын эдийн засагч
Хот төлөвлөлтийн эдийн засагч
Барилгын төсөвчин
Газрын тос хий хангамжийн инженер
Инженер-геологич
Галын аюулгүй байдлын инженер
Гидротехникийн инженер
Уул уурхайн барилга байгууламжийн инженер
Тээврийн хөдөлгөөн төлөвлөгч инженер
Гидрогеологич инженер
Авто зам барилгын инженер
Байгаль орчин, экологийн инженер
Бүс нутаг судлаач, газарзүйч
Газар зохион байгуулалтын инженер
Хот төлөвлөгч
Архитектор /эзэлхүүн төлөвлөлт, ландшафт, сэргээн засварлах/
Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер
Тодруулах мэдээллийг http://www.gazar.gov.mn/?p=812&n=1464 линкээр, 70003989 /мэргэжилтэн Б.Мөнхтогтоо/ утсаар авна уу.
Дээрх линкээр орж холбоосоор (ТАТАЖ АВАХ хэсгээс) орж, сонгон шалгаруулалтын мэдүүлгийн маягт, мэргэжилтний хийж гүйцэтгэсэн бүтээлийн жагсаалтын маягтыг тус тус татан авч бөглөж ирүүлнэ үү.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ,
ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР

Аймгийн ГХБХБГ 7037-6471 дугаартай нээлттэй утас ажиллуулж эхэллээ.

Өнөөдөр аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар иргэдийн санал хүсэлт, мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх 7037-6471 дугаартай нээлттэй утсыг ажиллуулж эхэллээ. Уг утас нь  ажлын өдрүүдэд 08.00-17.00 цагийн хооронд, 12.00-13.00 цагийн хооронд цайны завсарлагаатайгаар ажиллана.

мөн санал хүсэлтийг өөрийн цахим www.darkhan.gazar.gov.mn хуудасны холбоо барих хэсэгт санал хүсэлт хүлээн авах хэсгийг бөглөх боломжтой.


“УЛААНБААТАР БАРИЛГА-2017” БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ БА ШИНЭ ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ ҮЗЭСГЭЛЭН БОЛНО.

Барилга, Хот Байгуулалтын Яам, Барилгын Хөгжлийн Төв, Мишээл Экспо ХХК хамтран жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг УЛААНБААТАР БАРИЛГА-2017 Барилгын материал шинэ техник технологи үзэсгэлэн 2017 оны 3 дугаар сарын 17-ноос 3 дугаар сарын 20-ны өдрийг дуустал мөн Орон сууц-хот тохижилт үзэсгэлэн 2017 оны 3 дугаар сарын 24-нөөс 3 дугаар сарын 27-ны өдрийг дуустал Мишээл Экспо Төв-д тус бүр 4 өдрийн турш зохион байгуулагдана.

ОЛОН УЛСЫН БАРИЛГЫН ҮЗЭСГЭЛЭН ЯАРМАГ – МЮНХЭН 2017

1964 оноос хойш 2 жил тутамд ХБНГУ–ын Мюнхэн хотноо зохион байгуулагдаж ирсэн дэлхийн хамгийн том барилгын үзэсгэлэн яармаг болох Bau-2013, 2015 арга хэмжээнд Монгол улсаас барилгын салбарын үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН, хувь хүмүүс манай холбоогоор дамжуулан амжилттай оролцож байгаа билээ.

Bau-2017 үзэсгэлэн, яармаг нь 2017.01.16-21 ний өдрүүдэд:

• Барилгын химийн үйлдвэрлэл
• Барилгын -Software & Hardware
• Эрчим хүч- барилгын техник
• Нарны коллектор
• Халаалт агааржуулалтын техник
• Плета/Керамик бүтээгдэхүүн
• Барилгын шилэн бүтээгдэхүүн
• Мод/хуванцар бүтээгдэхүүн
• Дотор заслын бүтээгдэхүүн
• Чулуун бүтээгдэхүүн
• Төмөр эдлэлийн бүтээгдэхүүн /ган, зэс, цайр зэрэг чиглэлээр зохион байгуулагдана.

Бүртгэл 2016 оны 12-р сарын 20 хүртэл явагдана.
Утас: 11-314516, 11-318685, 99061944, 99224324
МБХ-ны ажлын алба

2016 ОНЫ ГАЗРЫН ТӨЛБӨР БАРАГДУУЛАХ АЯНДАА ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦОХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА.

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд “Газар эзэмшигч, ашиглагч” иргэн, хуулийн этгээд та газар эзэмших, ашиглах гэрээний үүргээ биелүүлж 2016.12.10-ны дотор газрын төлбөрөө бүрэн барагдуулж, аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт ирж, газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт үйлдэн, газар эзэмших, ашиглах гэрээгээ дүгнүүлнэ үү.
Дархан сум 99378845
Хонгор сум 99953244
Орхон сум 99225245
Шарын гол сум 99203079

Дуудлага худалдаанд урьж байна

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 09-р сарын 16-ны өдрийн А/353 дугаар захирамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутаг дэвсгэрт дараах байршлуудад газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зохион байгуулна.
Дуудлага худалдаа 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн 11:00 цагт аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд нээлттэй явагдана. Дуудлага худалдааны битүүмжилсэн материалыг 2016 оны 10 дугаар 17-оос 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10:30 цаг хүртэл аймгийн ГХБХБГ-т хүлээн авна.
Харилцах утас:70376471, 88079695, 99079442
газрын харилцаа

барилга, хот байгуулалт

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар