Онцлох мэдээ

2020 оны "Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө"-нд санал авч байна.

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө гэж юу вэ?

Тухайн газар нутагт хичнээн хэмжээний газрыг хаана, ямар зориулалтаар эзэмшүүлэх, өмчлү...

Шинэ мэдээ

Зарлал

Зарлал

АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ГАЗРЫН ТӨЛБӨР 2019.01.01-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ. ИЙМД ИРГЭД, ОЛОН НИЙТ ТА БҮХНИЙГ ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ШИНЭЧЛЭГДЭЖ БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭГЭЭ ШИНЭЧЛҮҮЛЭХИЙГ УРИАЛЖ БАЙНА.
ОРХОН, ХОНГОР, ШАРЫН ГОЛ сумын хувьд тухайн сумын Засаг даргын тамгын газарт Газрын асуудал хариуцсан Сумын газрын даамалд хандахыг анхааруулж байна.
Дархан: Нээлттэй утас: 7037-6471
Орхон: 99214324, Хонгор: 99279299, Шарын гол: 99243741Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар