Уучлаарай. 2020 оны Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний санал авах ажил дууссан тул санал авахгүй болохыг мэдэгдье.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар