БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

2021-04-28-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХЭЭР ДАРХАН-УУЛ АЙМАГТ ИРЭХ АЛБАН ХААГЧИД:

1. Аж ахуй нэгж, байгууллагаас барилга байгууламжийн ажил гүйцэтгэхээр нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай албан хүсэлт /албан хүсэлтэнд ирэх албан хаагчийн овог, нэр, регистрийн дугаар, утасны дугаар, гэрийн хаяг зэрэг багтсан байна, мөн албан хүсэлтээ 3-аас доошгүй хоногийн өмнө Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-т и-мэйл хаягаар ирүүлсэн байх/
И-мэйл хаяг: darkhan@gazar.gov.mn
2. Албан хаагчдын иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Коронавируст (ковид-19) халдварын
- “ПГУ”(PCR) шинжилгээний сөрөг гарсан хариутай байх /72 цагийн дотор гарсан сүүлийн шинжилгээний хариу/,
- Эсвэл вакцины 1, 2-р тунг бүрэн хийлгэсэн тухай гэрчилгээний хуулбар/ 14 хоног өнгөрсөн байх/
4. Тухайн ирж буй газраасаа /Улаанбаатар хот болон бусад аймаг/ нэвтрэх зөвшөөрөл авсан байх
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХЭЭР ДАРХАН-УУЛ АЙМГААС УЛААНБААТАР ХОТ БОЛОН БУСАД АЙМАГ, ХОТ РУУ ЗОРЧИХ АЛБАН ХААГЧИД:

1. Аж ахуй нэгж, байгууллагаас барилга байгууламжийн ажил гүйцэтгэхээр нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай албан хүсэлт /албан хүсэлтэнд ирэх албан хаагчийн овог, нэр, регистрийн дугаар, утасны дугаар, гэрийн хаяг зэрэг багтсан байна, мөн албан хүсэлтээ 3-аас доошгүй хоногийн өмнө Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-т и-мэйл хаягаар ирүүлсэн байх/
И-мэйл хаяг: darkhan@gazar.gov.mn
2. Албан хаагчдын иргэний үнэмлэхний үнэмлэхний хуулбар
3. Коронавируст (ковид-19) халдварын
- “ПГУ” (PCR) шинжилгээнийсөрөггарсанхариутайбайх /72 цагийндоторгарсансүүлийншинжилгээнийхариу/,
- Эсвэл вакцины 1, 2-р тунг бүрэн хийлгэсэн тухай гэрчилгээний хуулбар/ 14 хоног өнгөрсөн байх/
4. Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар
5. Жолоочийн жолооны үнэмлэхний хуулбар
УТАСНЫ ДУГААР: 7037-6483, 70376471, 99373788

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар