Барилгын салбарын “Аюулын дүн шинжилгээ хийх Япон маягийн тэргүүн туршлага” сэдэвт ХАБЭА сургалт Дарханд зохион байгуулагдана.

2022-02-17-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Барилгын салбарын “Аюулын дүн шинжилгээ хийх Япон маягийн тэргүүн туршлага” сэдэвт ХАБЭА сургалт 2022-02-25-нд Дархан хотод Дархан өргөө политехникийн коллеж дээр 9:00-17:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана. Сургалтын хөтөлбөрийг дараах зургаас харна уу.


Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар