2023 оны Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал авч байна.

2022-08-29-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Дархан-Уул аймгийн Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын 2023 оны Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 2022-10-01-ний өдрийг хүртэл санал авч байна.
1. Саналаа бичгээр болон өөрийн биеэр Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт эсвэл тухайн сумын засаг даргын тамгын газарт өгөх
2. www.darkhan.gazar.gov.mn цахим хуудасны ГЗБТ-НД САНАЛ ӨГӨХ хэсгээр
3. www.egazar.gov.mn цахим хуудсанд өөрийн эрхээр нэвтрэн орж
4. Дээрх QR кодыг уншуулан орж саналаа тус тус өгөх боломжтой.

Лавлах утас: Дархан сум: 70376471, 99889695
Хонгор сум: 99279299, 99564002
Орхон сум: 99214324
Шарын гол сум: 99203079
Цахим шуудан: darkhan@gazar.gov.mn

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар