2023 онд Дархан суманд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар хуучин суурьшлын бүсэд эзэмшиж байгаа хашааны газрыг өмчлүүлэх тогтоол батлагдлаа.

2022-09-21-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

2023 онд Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар хуучин суурьшлын бүсэд эзэмшиж байгаа хашааны газрыг нийт 984 иргэнд 79,55 га газрыг өмчлүүлэхээр Дархан сумын ИТХ-ын 8 дахь удаагийн сонгуулийн ээлжит 11 дүгээр хуралдаанаар батлуулав.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар