Барилгын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд

2017-06-28-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

“ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДАЛ ХАРИУЦАГЧ, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ НАРЫН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭ”-ний 3.2-т заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллага нь хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг www.barilga.gov.mn сайтаар мэдээллийн санд нэвтэрч цахим хэлбэрээр улирал бүрийн дараа сарын 20-ны дотор явуулдаг болохыг анхаарна уу!!!

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар