Газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураг

2022-12-14-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Монгол улсын ШУАкадемийн Одон орон геофизикийн хүрээлэнд 2017 онд хийлгэсэн Дархан сумын газар хөдлөлтийн бичил мужлалын судалгаагаар Дархан хотын нийт газар нутаг газар хөдлөлтийн 7 баллын бүсэд байрлаж байна.
Монгол орны газар хөдлөлийн бичил мужлалын зургийг ЭНД дарж харна уу.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар