“Барилгын салбарт төрөөс баримталж буй бодлого, чиглэл” уулзалт семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

2017-08-23-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Монгол Улсад барилгын салбар үүсч хөгжсөний 91 жилийн ойн хүрээнд “Барилгын салбарт төрөөс баримталж буй бодлого, чиглэл” уулзалт семинарыг 2017 оны 8 сарын 25-нд зохион байгуулах гэж байна.

Уулзалт семинарт Барилгын салбарт төрөөс баримталж буй бодлого чиглэлүүд, төрөөс барилгын салбарт баримталж буй бодлого шийдвэр, дахин төлөвлөлттэй холбоотой асуудал, барилгын материал үйлдвэрлэл, холбогдох дэмжлэг, улсын төсвөөр хийгдэх бүтээн байгуулалт, төрийн чиг үүргийг төрийн бус байгуулагууд шилжүүлэх, зургийн экспертиз зэрэг асуудлуудыг танилцуулж, бизнес эрхлэгчдийн саналыг авна.

“Барилгын салбарт төрөөс баримталж буй бодлого, чиглэл” сэдвээр БХБЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга Л.Батжаргал, Барилгын Хөгжлийн Төвийн Захирал Ц.Амарсанаа нар илтгэл тавьж, хэлэлцүүлэг хийх болно.

Иймд тус уулзалт семинарт салбарын ААН, байгууллагуудын удирдлах ажилтнуудыг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар