“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, дэд бүтцийн хүртээмжийг бий болгох тухай” сургалт, мэдээллийг зохион байгууллаа.

2017-10-20-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Өнөөдөр /2017.10.20/ “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, дэд бүтцийн хүртээмжийг бий болгох тухай” БХБЯ-ны сайдын 2017 оны 02 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгуудын барилга байгууламжуудыг байнгын ашиглалтанд оруулах комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагын төлөөлөлүүдэд зориулсан сургалт, мэдээллийг ГХБХБГ-ын хурлын зааланд зохион байгууллаа.

Сургалтанд Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагын үндэсний холбооноос н.Батсүх, Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооноос Б.Чанцалням,Тэргэнцэртэй иргэдийн холбооноос М.Отгонтуяа, “ДХББЗГ” ОНӨААТҮГ ерөнхий инженер Ч.Чинбат, аймгийн Барилга угсралт, зураг төсвийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын төлөөлөлүүд оролцлоо.


Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар