Орхон суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа 2023-11-06-нд зохион байгуулагдлаа.

2023-11-17-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар