Орхон суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа 2023-11-06-нд зохион байгуулагдлаа.

2023-11-17-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Орхон суманд нийт 10 нэгж талбарт газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа зарласан боловч 7 нэгж талбарт оролцогч оролцоогүй, 3 нэгж талбарт тус бүр 1 оролцогч бүртгүүлсэн. Өрсөлдөгч байхгүй үнийн санал ирүүлээгүй тул дуудлага худалдаа хүчингүй болсон.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар