Орхон суманд Газрын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болон газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, хотын хөгжлийн төлөвлөгөөний талаар иргэдэд мэдээлэл өглөө.

2024-05-11-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

"Хариуцлагатай Газрын харилцаа" аяны хүрээнд 2024.05.10-ны өдөр Орхон сумын Баян-Өлзийт багийн Иргэдийн нийтийн хурлаар Газрын Харилцаа Барилга Хот Байгуулалтын Газрын дарга Д.Батчулуун Газрын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болон газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, хотын хөгжлийн төлөвлөгөөний талаар иргэдэд мэдээлэл өгч, асуусан асуултанд хариулж, холбогдох гарын авлага тарааж ажиллалаа.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар