Орхон суманд газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.

2024-06-07-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын Засаг даргын 2024.06.05-ны өдрийн А/81 дүгээр захирамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын 1, 2-р багийн нутаг дэвсгэрт 23 нэгж талбарт газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах тул сонирхсон малчдын хоршоог оролцохыг урьж байна.

Материал хүлээн авах хугацаа

2024 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 12 цаг 00 минут хүртэл
Төсөл хүлээн авах хаяг

Газрын биржийн цахим систем / www.mle.mn /-ээр хүлээн авна.
Төсөл сонгон шалгаруулах хугацаа

2024 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн 06 дугаар сарын 20-ны хооронд
Ялагч тодрох хугацаа

2024 оны 06 дугаар сарын 21
Газрын байршил болон бусад мэдээллийг газрын биржийн цахим систем www.mle.mn -ээс харна уу.

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг хүссэн хоршоо дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж, скайнердан ирүүлнэ. Үүнд:
1. Сонгон шалгаруулалтад оролцох төсөл;
2. Төсөл сонгон шалгаруултанд оролцогч Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг Төрийн сан банкны 100190008002 дансанд тушаасан баримт

ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ

 № Төлөвлөлтийн нэгж талбар Газрын байршил Газрын зориулалт  Талбайн хэмжээ /м2/ Газрын байршлын зураг
1 4092153 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 10435 Энд дарж харна уу
2 4087303 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
3 4087304 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
4 4087305 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
5 4087306 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
6 4087307 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
7 4087299 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
8 4087302 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
9 4087301 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
10 4087300 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
11 4087298 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
12 4087297 1-р баг, Баян-Өлзийт Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 10000 Энд дарж харна уу
13 4087296 1-р баг, Баян-Өлзийт Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 10000 Энд дарж харна уу
14 4087295 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
15 4087294 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
16 4087293 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
17 4087292 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
18 4087291 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 2000 Энд дарж харна уу
19 4087290 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 10000 Энд дарж харна уу
20 4087289 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 10000 Энд дарж харна уу
21 3786242 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 5002 Энд дарж харна уу
22 3786245 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 4999 Энд дарж харна уу
23 3786244 2-р баг, Энхтал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 5001 Энд дарж харна уу

Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7037-6471, 95899209, 88668348 дугаараас авна уу.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар