Дархан сумын газрын төлбөр шинэчлэгдлээ.

2018-11-23-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Дархан сумын ИТХ-ын 2018.11.12-ний өдрийн 08/01 дүгээр тогтоолоор Дархан сумын газрын үнэлгээ, төлбөрийн бүсийн хил зааг, солбицол, 1м.кв газрын төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоосон. Тус тогтоолыг 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөнө. Тиймээс Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага Та бүхнийг 2018 оныг дуустал хугацаагаар газрын төлбөрийн тооцоогоо нийлж, барагдуулахыг мэдэгдэж байна. 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн газрын төлбөр өөрчлөгдөж, газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээнд өөрчлөлт орох тул газар эзэмших, ашиглах эрх, үүргээ биелүүлэхийг анхааруулж байна. Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар. Утас: 70376471


Зураг-1
Зураг-2
Зураг-3
Зураг-4
Зураг-5
Зураг-6
Зураг-7
Зураг-8
Зураг-9

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар