Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт дэс болон туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоо зарлагдлаа.

2018-12-09-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт дэс болон туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоо зарлагдлаа.

Үүнд:
1. Сумын газрын даамал /Дархан, Орхон сум/ -2 хүн
2. Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн -1 хүн
3. Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн-1 хүн

Мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2018 оны 12 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд 09:00-12:00, 14:00-17:00 цагийн хооронд бүртгэнэ.

Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх зааварчилгааг Салбар комисс тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 15:00 цагт өгнө.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийн Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудаснаас буюу доорх линкээр орж үзнэ үү.

http://66.181.166.126/test/web/

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар