ДАРХАН СУМАНД ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТААР ШАЛГАРСАН ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭРС

2019-08-07-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

ДАРХАН СУМАНД ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТААР ШАЛГАРСАН ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭРС

 №  Иргэн, хуулийн этгээдийн нэрс  Нэгж талбарын дугаар   Баг  Талбайн хэмжээ /м.кв/  Байршил  Зориулалт
1 Г.Ундармаа 1 3 400 Хараа 4-р гудамжны зүүн талд Үйлчилгээ 12-р бүс
2 Цахим бар инженеринг ХХК 2 3 4914 НИК ХК-ны урд талд Үйлдвэр
3 Хонгорын ноёд ХХК 3 3 47302 Нефть баазын агуулахын баруун хойд талд Үйлдвэр
4 Хонгорын ноёд ХХК 4 3 29938 Нефть баазын агуулахын баруун хойд талд Үйлдвэр
5 Өргөн шижир ХХК 5 3 5042 Ник ХХК-ийн шатахууны агуулахын баруун талд Үйлдвэр
6 Г.Мөнхзул 7 5 900 Гор газ ШТС-ын баруун талд Үйлчилгээ
7 Ч.Оюунгэрэл 8 10 248 Төрийн банкны баруун талд Үйлчилгээ
8 ЗНБУ ХХК 9 10 478 23-р хорооллын урд Үйлчилгээ
9 Я.Гэрэлт-од 10 11 60 15-р цэцэрлэгийн урд Авто машины гараж
10 Мон ремо ХХК 11 12 8194 7-р хороолол, Олон улсын худалдааны төвийн зүүн талд Нийтийн орон сууц
11 Тэгш хан ХХК 12 12 3100 7-р хороолол, УГТЭШХ-ийн баруун талд Нийтийн орон сууц
12 Хатиган болор ХХК 13 12 3500 7-р хороолол, Олон улсын худалдааны төвийн зүүн талд Үйлчилгээ
13 Тэрхийн оргил констракшн ХХК 14 12 4640 24-р хороолол Нийтийн орон сууц
14 Өмнө чонос ХХК 15 12 3034 24-р хороолол Нийтийн орон сууц
15 Дэлгэрэх бат дэвжих ХХК 16 12 30837 14-р хороолол Нийтийн орон сууцны цогцолбор
16 Өрнөх ноён ХХК 17 12 43550 14-р хороолол Нийтийн орон сууцны цогцолбор
17 Шар зам ирээдүй хоршоо 19 15 14000 Хуучнаар Булганы аж ахуйн баруун талд Агуулах, аж ахуйн хашаа
18 Ш.Ууганцэцэг 20 Малчин 304990 Үнсэн сангийн баруун талд Тэжээлийн ургамал тариалах

Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар