Барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам шинэчлэгдлээ.

2019-08-15-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Барилга Хот байгуулалтын Сайдын 2018.12.31-ний өдрийн 217-р тушаалаар "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, барилгын материал үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам" шинэчлэгдэн батлагдлаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Энд дарж авна уу.

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар