Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм

2019-08-15-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Барилга Хот Байгуулалтын Сайдын 2018.12.31-ний өдрийн 218-р тушаалаар шинэчлэн батлагдсан Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрмийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Энд дарж авна уу.

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар