2020 оны "Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө"-нд санал авч байна.

2019-09-17-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө гэж юу вэ?

Тухайн газар нутагт хичнээн хэмжээний газрыг хаана, ямар зориулалтаар эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх, ашиглуулах нөөц боломжийг тодорхойлсны үндсэн дээр зүй зохистой, оновчтой, бүрэн дүүрэн ашиглалтыг буй болгох болон газар, хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг тооцсон, дүгнэсэн, зураг төслийн аргаар тодорхойлсон баримт бичиг юм.
Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Энд дарж авна уу.
Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар