Нээлттэй хаалгын өдөр

2019-11-01-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

2019-11-04-ний өдөр “Иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөг”, “Олон нийтийн хяналт ба шударга ёс” сэдэвт уулзалттай. Иймд иргэд, ААНБ-ууд 14:00 цагаас Залуучууд театрын үүдний танхимд болох нээлттэй хаалганы өдөрлөг дээр ирж үйлчилгээ авна уу.
Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар