Газар эзэмшүүлэх дахин дуудлага худалдаанд урьж байна.

2019-12-05-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01-А/355 тоот захирамжийн дагуу газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад аймгийн ЗДТГ-ын хурлын зааланд зохион байгуулна.

Дуудлага худалдааны битүүмжилсэн материалыг 2019.12.19 - 2019.12.23-ний өдрийн 10 цаг 30 минут хүртэл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт хүлээн авна.
Дуудлага худалдаанд оролцогчид дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон байршлын зургийг www.darkhan.gazar.gov.mn вэб хуудаснаас болон www.facebook.com/darkhanuul.landoffice фэйсбүүк хаягнаас авна.

Дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн иргэн дараах материалыг бүрдүүлж оролцоно. Үүнд:
1. Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
2. Дэнчин төлсөн баримт; /Дархан төрийн сан 100190029401тоот/ дансанд тушаана. Дэнчингийн мөнгө дуудлага худалдааны анхны үнийн 10 хувьтай тэнцүү байна.
3. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;
4. Дуудлага худалдаанд оролцогч Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг /Дархан төрийн сан 100190100941 тоот/ дансанд тушаана.

Жич: Дэнчингийн мөнгө, Улсын тэмдэгтийн хурааамж 12500 төгрөгийг https://e-tax.mta.mn цахим хуудсанд хандан төлбөрийн даалгавар үүсгэн тушаана уу.

ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ

 №  Сумын нэр   Баг    Байршил  Газрын хэмжээ /мкв/  Зориулалт Газрын төлбөрийн бүс Дуудлага худалдааны дуудах анхны үнэ /төгрөг/ Газрын байршлын зураг
1 Дархан 6 Дархан-Сэлэнгэ чиглэлийн замын дагуу зүүн талд 5000 Худалдаа, үйлчилгээний цогцолбор Худалдаа, үйлчилгээ 12-р бүс 45,000,000 Энд дарж харна уу
2 Дархан 6 Дархан-Сэлэнгэ чиглэлийн замын дагуу зүүн талд 2000 Шатахуун түгээх станц Худалдаа, үйлчилгээ 12-р бүс 18,000,000 Энд дарж харна уу
3 Дархан 8 17-р хороолол 9-р байрны урд 415 Үйлчилгээ Худалдаа, үйлчилгээ 1-р бүс 16,600,000 Энд дарж харна уу
4 Дархан 12 7-р хороолол, УГТХ-ийн баруун талд 1550 Үйлчилгээ Худалдаа, үйлчилгээ 1-р бүс 62,000,000 Энд дарж харна уу
5 Дархан 12 14-р хороолол 2481 Үйлчилгээ Худалдаа, үйлчилгээ 1-р бүс 99,240,000 Энд дарж харна уу
6 Дархан 12 14-р хороолол 2660 Үйлчилгээ Худалдаа, үйлчилгээ 1-р бүс 106,400,000 Энд дарж харна уу

Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Дуудлага худалдаатай холбоотой мэдээллийг 99889695, 99378845 дугаараас авна уу.

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар