Утсаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч байна.

2020-03-12-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Коронавирус (COVID-19)-ээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэд та бүхэн нэн шаардлагагүй бол олон нийтийн газраар явахгүй байж өөрийн болон бусдын эрүүл мэндийг сахин хамгаалахыг уриалж байна. Тус газар нь дараах мэдээллүүдийг утсаар хүргэн ажиллаж байна.

МЭДЭЭЛЭЛ ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ УТАСНЫ ДУГААРУУД

 №   Нэр  Мэдээлэл өгөх чиглэл   Утасны дугаар
1 Анхбаяр Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 99918798
2 Чулуунцэцэг Газрын төлбөрийн мэдээлэл 99378845
3 Батчулуун Газрын кадастрын мэдээлэл зөвлөгөө, Амины орон сууц, гаражаас бусад газар эзэмших, ашиглах эрх шилжүүлэх, хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ өөрчлөх, шинэчлэх хүсэлт 99373788
4 Мөнхчулуун Газрын хэмжилт, хаягжилтын мэдээлэл 99399990
5 Баярмаа Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн мэдээлэл 99889695
6 Гүрханд Амины орон сууц, гаражийн зориулалттай газрын эрх шилжүүлэх, хугацаа сунгах, шинэчлэх хүсэлт, газар өмчлөл 94114840
7 Төмөр Инженерийн шугам сүлжээ, Дулааны тодруулах хуудас 99376071
8 Ундрах Барилга эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл, барилга ашиглалтанд өгөх тэй холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөө, Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал 99044846
9 Мөнгөнтогос Барилгын материал, үйлдвэрлэл 99061309
10 Дарханбаатар Зураг төсөл, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
11 Золбаясах Хууль эрх зүй 99888161
12 Цэнд-Аюуш Өргөдөл хүсэлт, бүрдүүлэх материал, зөвлөгөө 89095789, 70376483
13 Ганцэцэг Шарын гол сум 99392104
14 Базарсад Хонгор сум 99279299
15 Үүрийнтуяа Орхон сум 99214324
Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Нээлттэй утас 70376471

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар