Монголын Улаан Загалмайн нийгэмлэгийн гишүүн хүмүүнлэгийн байгууллагын батламжаа хүлээн авлаа.

2020-05-14-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын хамт олон Монголын Улаан Загалмайн нийгэмлэгийн гишүүн хүмүүнлэгийн байгууллагын батламжаа хүлээн авлаа.

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар