2020-06-08-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Аймгийн хэмжээнд урьд оны дутуу төлбөрийг төлөх 1210100290150 нэхэмжлэлийн дугаараар банк харгалзахгүй тушааж болно. Газрын төлбөрийн дутуу, өр авлагын дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн актыг аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас авах боломжтой.
Төлбөрийг тушаахдаа: Нэр, регистр, утасны дугаарыг тодорхой бичиж тушаахыг анхаарна уу.
Лавлах утас:
  Дархан сум: 7037-6471, 91215080   Орхон сум: 99214324   Хонгор сум: 99279299   Шарын гол сум: 99203079

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар