2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал авах ажил үргэлжилж байна.

2016-11-11-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

      Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/421 дугаар захирамжаар 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдаж, удирдамж батлагдсан.


      Удирдамжийн дагуу ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байгаа ба төлөвлөгөөний дагуу Дархан сумын 1-18-р багийн төвүүд дээр ажиллаж, ард иргэдээс нээлттэйгээр санал авч эхэллээ. Багийн төвүүд дээр ажиллах цагийн хуваарь:

      Иймээс иргэд хөдөлмөрчид та бүхэн төлөвлөгөөнд саналаа идэвхтэй өгч, өргөнөөр оролцохыг уриалж байна. Утас: 88079695
Хуваарийн дагуу 2016 оны 11-р сарын 11-ны өдөр Дархан сумын 1, 2, 3, 5, Малчин багууд дээр ажиллалаа.
Дархан сумын 1, 2, 3, 5, Малчин багуудаас ирсэн саналууд:
1.Багийн төв барих
2.Тохилог гудамж бий болгох
3.Гудамжны орц гарцыг чөлөөлөх
4.Тоглоомын талбай барих
5.Явган хүний гүүртэй болох
6.1-р баг, Бандийн толгойд багийн төв барилга барих
7.1-р багт өндөр хүчдэлийн хамгаалалтын бүсэд буусан хашааг чөлөөлөх
8.Гэр хорооллын дунд Уст цэг барих
9.Гэр хорооллын дунд хүүхдийн тоглоомын талбай бий болгох
10.Нийтийн тээврийн автобусны буудалтай болох

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар