УИХ-ын тогтоолууд

УИХ-ын тогтоолууд Линк
1 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Дэлгэрэнгүй
2 Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах,тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Дэлгэрэнгүй
3 Газрын төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Дэлгэрэнгүй
4 Газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Дэлгэрэнгүй
5 Газрын тухай хууль хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах тухай Дэлгэрэнгүй
6 Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай Дэлгэрэнгүй
7 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Дэлгэрэнгүй
8 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн төслийг буцаах тухай Дэлгэрэнгүй
9 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай Дэлгэрэнгүй
10 Орон сууц хувьчлах, дундын өмчлөлийн орон сууцны тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай Дэлгэрэнгүй
11 Орон сууцны хөлсний дээд хэмжээ тогтоох тухай Дэлгэрэнгүй

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар