Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ Улаан загалмайн гишүүн байгууллага боллоо.

Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын хамт олон Улаан загалмайн гишүүн байгууллагаар элслээ. Дархан-Уул аймгийн Улаан загалмайн хорооноос гар ариутгагч, бактер эсэргүүцэгч гарын саван, зурагт хуудас хүлээлгэн өглөө.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар