Үйлчилгээ авах цонхны дугаар №8

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ЛАБОРАТОРИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН
Б.Мөнгөнтогос

Авах боломжтой үйлчилгээ

Барилгын материал үйлдвэрлэлийн мэдээлэл өгөх
✉ munguntogos@darkhan.gazar.gov.mn
☏ 99061309

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар