Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын  Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуйн эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах МОН-9192 төслийн Ногоо боловсруулах, савлах цехийн барилга угсралтын ажилд 2022.10.10-ны өдөр хяналтаар ажиллалаа.

2022-10-10-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Хүчин чадал: 18.0м х 20.0м хэмжээтэй, зоорьгүй 1 давхар
Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: “ГЭЭТ” ХХК
Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Аймгийн ГХБХБГ
Зураг төсөл зохиогч: “Амайзэ” ХХК
Төсөвт өртөг: 953.56 сая төг
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Гэрээний эхлэх огноо: 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр
Гэрээний дуусах огноо: 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр
✒️Ажлын явц: : Барилгын суурийн ажил дууссан, барилгын хана өрлөгийн ажил хийгдэж байна.
✒️Үүрэг даалгавар:
• ХАБЭА-н тэмдэг тэмдэглэгээ тавих
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах
• Барилгад ашиглаж байгаа барилгын материалын гарал үүслийн бичиг, тохиролын гэрчилгээг хавсаргах
• Ил далд ажлын актыг тухай бүрд хяналтын дотор баталгаажуулах
Хяналтын ажил гүйцэтгэсэн:
Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн С.Ундрах, мэргэжилтэн Б.Төмөр

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар