Угийн бичиг хэрхэн хөтлөх талаар сургалт зохион байгууллаа.

2021-03-09-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

2021 оны 03 дугаар сарын 05 -ны өдөр байгууллагын эцэг, эхийн зөвлөл байгууллагын албан хаагчдад “Угийн бичиг хөтөлдөг гэр бүлийг хамт олондоо сурталчлах, үндэс, гарал язгуураа мэдэж байхын ач холбогдлыг ойлгуулах” сургалтыг аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн А.Мягмаржаргалтай хамтран зохион байгууллаа.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар