Гар зургийн уралдаанд шалгарсан сурагчдад шагнал гардууллаа.

Монгол улсад геодези, зураг зүйн салбар үүсч хөгжсөний 90, эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага байгуулагдсаны 50 жилийн ойд зориулан ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан буй Гар зургийн уралдаанд улсын хэмжээнд нийслэл хот, 21 аймгаас 165 бүтээл ирүүлсэн.
Уралдааны нэгдсэн шалгаруулалтанд цэцэрлэгийн насны ангилалд 55, ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн насны ангилалд 48, дунд болон ахлах насны ангилалд 62 бүтээл оролцсоноос
Дархан-Уул аймгийн 1-р цэцэрлэгийн сурагч Б.Энх-Үйлс тусгай байр,
Дархан Емпати сургуулийн 12-р ангийн сурагч Б.Номин-Эрдэнэ тусгай байр-анд тус тус шалгарч, өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнагдлаа.
Сурагчдын шагналыг Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын дарга Д.Ганбаяр 2020-12-24-ний өдөр гардуулан өглөө.Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар