2022-04-08, 09, 10-нд Нээлттэй хаалганы өдөрлөг болно.

2022-04-01-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын "НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ"-ӨӨР БАГИЙН ТӨВҮҮД ДЭЭР АЖИЛЛАХ ХУВААРЬ
Ажиллах цаг: 10:00-16:00

 №   Багууд Нээлттэй хаалганы өдөрлөг болох огноо Нээлттэй хаалганы өдөрлөг болох газар
1 1, 2, 3-р баг 2022.04.09 1, 2, 3-р багийн төв
2 4, 5, Өргөө баг 2022.04.09 4, 5, Өргөө багийн төв
3 6, 7-р баг 2022.04.09 6, 7-р багийн төв
4 8-р баг 2022.04.09, 2022-04-10 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
5 9, 10-р баг 2022.04.09 9, 10-р багийн төв
6 11, 12-р баг 2022.04.10 11, 12-р багийн төв
7 13, 14, 16-р баг 2022.04.09 13, 14, 16-р багийн төв
8 15-р баг 2022.04.10 15-р багийн төв
9 Малчин баг 2022.04.10 Малчин багийн төв
Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Лавлах утас 70376483

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар