ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА.

2017-11-08-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/387 дугаар захирамжаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг танхимаар зохион байгуулахаар болсон. Энэ ажлын хүрээнд дуудлага худалдаа явагдахаас 3 хоногийн өмнө дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг хүлээн авах, хайрцгийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 10 цаг 25 минутанд 14-р багийн иргэн В.Чинзоригийг байлцуулан битүүмжилж Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт байршууллаа.
Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар