ӨНӨӨДӨР ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА БОЛЛОО.

2017-11-27-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Өнөөдөр /2017.11.24/ Дархан сумын Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/338 дугаар захирамжийн дагуу Дархан сумын Малчин багийн нутаг дэвсгэрт Сэлэнгэ явах авто замын зүүн талд үйлчилгээний зориулалтаар 1 байршилд 0,6 га газрыг дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэхээр зарласны дагуу тус сумын Засаг даргын 2017 оны А/365 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг дуудлага худалдааг 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 11:00 цагт Дархан сумын ЗДТГ-т зохион байгуулсан боловч оролцогч хүсэлт ирүүлээгүй учир дуудлага худалдаа болоогүй байна.


Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар