ХОНГОР СУМАНД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.

2024-06-13-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Засаг даргын 2024.06.07-ны өдрийн 153 дугаар захирамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 1, 2, 3-р багийн нутаг дэвсгэрт 112 нэгж талбарт газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах тул сонирхсон малчдын хоршоог оролцохыг урьж байна.

Материал хүлээн авах хугацаа

2024 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 12 цаг 00 минут хүртэл
Төсөл хүлээн авах хаяг

Газрын биржийн цахим систем / www.mle.mn /-ээр хүлээн авна.
Төсөл хүлээн сонгон шалгаруулах хугацаа

2024 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 06 дугаар сарын 26-ны хооронд
Ялагчийг тодрох хугацаа

2024 оны 06 дугаар сарын 27
Газрын байршил болон бусад мэдээллийг газрын биржийн цахим систем www.mle.mn -ээс харна уу.

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг хүссэн хоршоо дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж, скайнердан ирүүлнэ. Үүнд:
1. Сонгон шалгаруулалтад оролцох төсөл;
2. Төсөл сонгон шалгаруултанд оролцогч Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг Төрийн сан банкны 100190008002 дансанд тушаасан баримт

ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ

 № Төлөвлөлтийн нэгж талбар Газрын байршил Газрын зориулалт  Талбайн хэмжээ /м2/ Газрын байршлын зураг
1 4087803 1-р баг, 7 дугаар бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 22404 Энд дарж харна уу
2 4087804 1-р баг, 7 дугаар бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 21052 Энд дарж харна уу
3 4087805 1-р баг, 7 дугаар бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 22668 Энд дарж харна уу
4 4087801 1-р баг, 7 дугаар бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 21067 Энд дарж харна уу
5 4087800 1-р баг, 7 дугаар бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20237 Энд дарж харна уу
6 4087799 1-р баг, 7 дугаар бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19976 Энд дарж харна уу
7 4087798 1-р баг, 7 дугаар бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 21817 Энд дарж харна уу
8 4087797 1-р баг, 7 дугаар бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20846 Энд дарж харна уу
9 4087796 1-р баг, 7 дугаар бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20829 Энд дарж харна уу
10 4087795 1-р баг, 7 дугаар бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20584 Энд дарж харна уу
11 4087794 1-р баг, 7 дугаар бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20616 Энд дарж харна уу
12 4087802 1-р баг, 7 дугаар бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20720 Энд дарж харна уу
13 4087807 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20017 Энд дарж харна уу
14 4087808 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19501 Энд дарж харна уу
15 4087809 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19501 Энд дарж харна уу
16 4087810 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19500 Энд дарж харна уу
17 4087811 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19500 Энд дарж харна уу
18 4087812 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19501 Энд дарж харна уу
19 4087813 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19502 Энд дарж харна уу
20 4087916 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 49984 Энд дарж харна уу
21 4087814 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20438 Энд дарж харна уу
22 4087806 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19503 Энд дарж харна уу
23 4087815 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 10184 Энд дарж харна уу
24 4087816 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 10003 Энд дарж харна уу
25 4087817 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 10893 Энд дарж харна уу
26 4087818 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 10160 Энд дарж харна уу
27 4087819 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 24461 Энд дарж харна уу
28 4087820 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 22727 Энд дарж харна уу
29 4087821 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 22881 Энд дарж харна уу
30 4087822 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 23023 Энд дарж харна уу
31 4087823 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 17788 Энд дарж харна уу
32 4087824 1-р баг, Талын толгой төмсний бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 17831 Энд дарж харна уу
33 4087829 1-р баг, 8 дугаар бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 50000 Энд дарж харна уу
34 4087844 1-р баг, Шийр орчимд Шийр орчимд 28965 Энд дарж харна уу
35 4087843 1-р баг, Шийр орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 36252 Энд дарж харна уу
36 4087845 1-р баг, Арьс ширний цогцолборын зүүн урд талд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 48229 Энд дарж харна уу
37 4087855 1-р баг, Арьс ширний цогцолборын зүүн урд талд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 50000 Энд дарж харна уу
38 4087854 1-р баг, Арьс ширний цогцолборын зүүн урд талд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 50000 Энд дарж харна уу
39 4087853 1-р баг, Арьс ширний цогцолборын зүүн урд талд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 50000 Энд дарж харна уу
40 4087851 1-р баг, Арьс ширний цогцолборын зүүн урд талд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 50000 Энд дарж харна уу
41 4087861 1-р баг, Шийр орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20391 Энд дарж харна уу
42 4087860 1-р баг, Шийр орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20063 Энд дарж харна уу
43 4087859 1-р баг, Шийр орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20413 Энд дарж харна уу
44 4087858 1-р баг, Шийр орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20349 Энд дарж харна уу
45 4087857 1-р баг, Шийр орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20676 Энд дарж харна уу
46 4087856 1-р баг, Шийр орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20946 Энд дарж харна уу
47 4087869 1-р баг, Шийр орчимд зам дагуу Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20582 Энд дарж харна уу
48 4087868 1-р баг, Шийр орчимд зам дагуу Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20642 Энд дарж харна уу
49 4087867 1-р баг, Шийр орчимд зам дагуу Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20006 Энд дарж харна уу
50 4087866 1-р баг, Шийр орчимд зам дагуу Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20070 Энд дарж харна уу
51 4087865 1-р баг, Шийр орчимд зам дагуу Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20078 Энд дарж харна уу
52 4087864 1-р баг, Шийр орчимд зам дагуу Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20234 Энд дарж харна уу
53 4087863 1-р баг, Шийр орчимд зам дагуу Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20521 Энд дарж харна уу
54 4087862 1-р баг, Шийр орчимд зам дагуу Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 22218 Энд дарж харна уу
55 4087912 1-р баг, Шийрийн бригад орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 29758 Энд дарж харна уу
56 4087870 2-р баг, Хар бэлчир орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19032 Энд дарж харна уу
57 4087871 2-р баг, Хар бэлчир орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20384 Энд дарж харна уу
58 4087872 2-р баг, Хар бэлчир орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19577 Энд дарж харна уу
59 4087889 2-р баг, Хар бэлчир орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19175 Энд дарж харна уу
60 4087890 2-р баг, Хар бэлчир орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19203 Энд дарж харна уу
61 4087891 2-р баг, Хар бэлчир орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19041 Энд дарж харна уу
62 4087892 2-р баг, Хар бэлчир орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19015 Энд дарж харна уу
63 4087893 2-р баг, Хар бэлчир орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19023 Энд дарж харна уу
64 4087888 2-р баг, Хар бэлчир орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19126 Энд дарж харна уу
65 4087887 2-р баг, Хар бэлчир орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19357 Энд дарж харна уу
66 4087886 2-р баг, Хар бэлчир орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19557 Энд дарж харна уу
67 4087885 2-р баг, Хар бэлчир орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19378 Энд дарж харна уу
68 4087904 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20001 Энд дарж харна уу
69 4087907 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20001 Энд дарж харна уу
70 4087906 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20034 Энд дарж харна уу
71 4087905 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20321 Энд дарж харна уу
72 4087903 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20002 Энд дарж харна уу
73 4087902 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20003 Энд дарж харна уу
74 4087901 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19107 Энд дарж харна уу
75 4087900 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19024 Энд дарж харна уу
76 4087899 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19082 Энд дарж харна уу
77 4087898 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19103 Энд дарж харна уу
78 4087897 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20201 Энд дарж харна уу
79 4087896 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20161 Энд дарж харна уу
80 4087895 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20000 Энд дарж харна уу
81 4087894 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20001 Энд дарж харна уу
82 4087910 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20000 Энд дарж харна уу
83 4087909 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20017 Энд дарж харна уу
84 4087908 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20000 Энд дарж харна уу
85 4087911 2-р баг, Хаалгат орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20034 Энд дарж харна уу
86 4087913 2-р баг, Буурт орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20592 Энд дарж харна уу
87 4087914 2-р баг, Буурт орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 22730 Энд дарж харна уу
88 4087915 2-р баг, Буурт орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 21201 Энд дарж харна уу
89 4087921 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20334 Энд дарж харна уу
90 4087922 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20655 Энд дарж харна уу
91 4087923 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 21337 Энд дарж харна уу
92 4087920 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20126 Энд дарж харна уу
93 4087919 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20095 Энд дарж харна уу
94 4087933 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20008 Энд дарж харна уу
95 4087932 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 21668 Энд дарж харна уу
96 4087931 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 17949 Энд дарж харна уу
97 4087930 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19209 Энд дарж харна уу
98 4087929 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20069 Энд дарж харна уу
99 4087928 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 21968 Энд дарж харна уу
100 4087927 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 21181 Энд дарж харна уу
101 4087926 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20213 Энд дарж харна уу
102 4087925 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 19914 Энд дарж харна уу
103 4087924 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 21219 Энд дарж харна уу
104 4087942 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20473 Энд дарж харна уу
105 4087941 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20114 Энд дарж харна уу
106 4087940 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20049 Энд дарж харна уу
107 4087939 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20205 Энд дарж харна уу
108 4087938 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 200691 Энд дарж харна уу
109 4087937 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 50000 Энд дарж харна уу
110 4087936 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20122 Энд дарж харна уу
111 4087935 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20853 Энд дарж харна уу
112 4087934 3-р баг, Тариа хоолой орчимд Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 20425 Энд дарж харна уу

Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7037-6471, 99279299, 90222229, 88668348 дугаараас авна уу.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар