Газрын төлбөрийн хэмжээний өөрчлөлт

2019-01-31-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Дархан сумын газар нутаг үнэлгээний 13 бүстэй, Газрын суурь үнэ нь:
 Гэр бүлийн хэрэгцээний,
 Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ
 ХАА-н үйлдвэрлэлийн,
 ХАА-н бус үйлдвэрлэлийн,
гэсэн газар ашиглалтын зориулалтаас хамаарч харилцан адилгүй шинэчлэгдэн батлагдсан. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.
Бусад сумын хувьд газрын төлбөрийн 1 бүстэй суурь үнэ газар ашиглалтын зориулалтаас хамаарч мөн харилцан адилгүй байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг сум тус бүрээр нь үзнэ үү.
Дархан сум
Орхон сум
Хонгор сум
Шарын гол сум

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар