ХОНГОР СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

2023-05-30-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

2023-05-29-ний өдөр Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулж буй нээлттэй хаалганы өдөрлөг Хонгор сумын соёлын төв болон Салхит багийн соёлын төвд зохион байгуулагдлаа.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар